Investeren in personeel

Kennis maakt meer mogelijk
Goed personeel is vaak het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Goed opgeleide werknemers functioneren beter, zijn gemotiveerd en breed inzetbaar. Als u investeert in de opleiding van medewerkers, betaalt zich dat op meerdere manieren terug.

EXTERN BUDGET VOOR OPLEIDINGSKOSTENFreije Subsidie Advies Bureau is opgericht door René Freije. Het is zijn passie om met mensen te werken en het beste in mensen naar boven te halen. Daarom adviseert en ondersteunt hij organisaties om te investeren in personeel én gebruik te maken van financiële middelen die de overheid daarvoor beschikbaar stelt.
Wilt u investeren in uw personeel en de opleiding van uw medewerkers? En wilt u daarbij optimaal gebruik maken van de beschikbare financiële mogelijkheden? Neem dan contact op voor een afspraak. We komen graag bij u langs om persoonlijk kennis te maken en u vrijblijvend te informeren over de mogelijkheden.

Home
Home

Investeer in de toekomst

SUBSIDIEREGELING VOOR LEERBEDRIJVEN
Leerlingen begeleiden kost tijd, geld en energie. Het levert ook veel op! Als werkgever draagt u bij aan de ontwikkeling van een (jong)volwassene en u vergroot zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt. Dat doet u niet voor niets als u gebruik maakt van de beschikbare subsidies en premies.

DE PRAKTIJK ALS LEERSCHOOL

Stagelopen en werkervaring opdoen is essentieel als het gaat om het opleiden van goed en gekwalificeerd personeel. Eenmanszaken, mkb’ers, het grootbedrijf en instellingen die een student een leerwerkplek aanbieden, komen in aanmerking voor subsidie. Deze subsidie is een financiële tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een student.

MIJN ORGANISATIE ALS PRAKTIJKLEERPLAATS


Studenten van een erkende opleiding zijn van grote meerwaarde voor uw organisatie. Is het in uw branche een uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden? Dan is het aanbieden van een leerwerkplek de uitgelezen manier om kennis te maken met een toekomstige medewerker. Een gemotiveerde student kan bovendien bergen werk verzetten en vol energie werkzaamheden uitvoeren waar u zelf niet aan toekomt. Daarnaast is het verhelderd om iemand aan te nemen met frisse ideeën en een andere manier van denken.
Begeleidt u een student en voldoet uw organisatie aan de voorwaarden, dan kunt u jaarlijks een subsidieaanvraag indienen.

Subsidie aanvragen? Geld(t) voor u!

De overheid heeft het goed met u voor als u duurzaam onderneemt, investeert in uw personeel en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. Daarom stelt de overheid jaarlijks veel subsidiegelden beschikbaar. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan is daarvoor een subsidieadministratie nodig waarmee we u graag ondersteunen. Aanvragen indienen, formulieren invullen, administratie bijhouden…. Hierin zijn wij uw partner voor een optimaal resultaat.

SUBSIDIES VOOR PERSONEEL EN OPLEIDING

Investeren in opleidingen is investeren in uw organisatie. Om werkloosheid tegen te gaan en Nederland als kenniseconomie op de kaart te zetten, wil de overheid de kennis en vaardigheden van de Nederlandse beroepsbevolking vergroten. Daarom zijn er verschillende regelingen en subsidies beschikbaar om uw personeel voordelig –soms zelfs kosteloos– op te leiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Om in aanmerking te komen voor deze regelingen en subsidies, moet er aan de juiste knoppen gedraaid worden. Als specialist in subsidies voor personeel en opleiding weet Freije Subsidie Advies Bureau wat er mogelijk is en waar uw kansen liggen. We zorgen ervoor dat u optimaal gebruik maakt van de beschikbare subsidies en premies.

Subsidiemogelijkheden in kaart
Wij kennen de weg en brengen graag alle subsidiemogelijkheden voor u in kaart.
Er is meer mogelijk dan u denkt.

Tarief
Vanuit het door ons behaalde financiële resultaat voor uw organisatie kunt u ons honorarium voldoen. De dienstverlening kost immers geen geld; het levert geld op.
Voor een percentage van het behaalde subsidiebedrag verzorgen wij samen met u de aanvraag van A tot Z. U weet van te voren waar u aan toe bent. 

VRIJBLIJVENDE SUBSIDIEAANVRAAG
Home