Personeel

WILT U BESPAREN OP PERSONEELSKOSTEN?
ONTDEK DE FINANCIËLE VOORDELEN VOOR U ALS WERKGEVER.

Personeel wordt vaak gezien als het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Voor u als werkgever kan personeel echter ook een (grote) kostenpost zijn. Of u nu een onderneming, overheid, zorg- of welzijnsinstelling, ziekenhuis of ander soort organisatie bent, de overheid biedt u verschillende kortingen, premies, regelingen en subsidies. Hiermee kunt u uw personeelskosten (tijdelijk) verlagen, zelfs met terugwerkende kracht.

 

EEN GROTE HOEVEELHEID AAN MOGELIJKHEDEN

Het gebied van subsidies voor sociale zekerheid is groot en onoverzichtelijk. Wajong, loonkostensubsidie, aanpassingen werkplek, premiekorting, premiekorting voor ouderen nieuw in dienst, premiekorting voor ouderen in dienst houden, scholingsbonus, proefplaatsing, langer dan 1 jaar WW, No Risk polis (ziektegeld ontvangen welke niet voor uw rekening komt), om maar een paar mogelijkheden op te noemen. Dit zijn allemaal financiële voordelen die kunnen gelden bij het aannemen en in dienst hebben van werknemers. Daarnaast verandert de wetgeving voortdurend. Er verschijnen nieuwe regelingen, terwijl andere regelingen veranderen of verdwijnen. Van u als werkgever wordt verwacht dat u hiervan op de hoogte bent cq een correcte administratie voert.

 

DE JUISTE VOORDELEN BENUTTEN…

Hoe komt u aan de juiste informatie? En hoe weet u welke regeling op welke werknemer van toepassing is? En of u voldoet aan de gestelde voorwaarden? Wij kunnen u door middel van een subsidiescan op uw huidig personeelsbestand precies vertellen welke regeling voor welke medewerker van toepassing is en hoeveel financieel voordeel u vervolgens kunt behalen. Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen cq toepassen van deze financiële middelen, zelfs met een terugwerkende kracht van 5 jaar. Wanneer u nieuw personeel aanneemt, kunt u gebruik maken van ons subsidiebeoordelingsformulier. Hierdoor weet u meteen welke regelingen mogelijk gelden voor deze nieuwe medewerker en er direct gebruik van maken. Een onmisbare en doeltreffende tool.

 

…EN BEHOUDEN.

De instanties die de financiële middelen aan u toekennen, doen dit vaak op basis van bepaalde voorwaarden. Blijkt bij na controle dat u niet of slechts deels aan deze voorwaarden heeft voldaan, dan loopt u het risico dat u een deel of zelfs het gehele bedrag moet terugbetalen. In sommige gevallen worden zelfs boetes of heffingsrente opgelegd. Daarom helpen wij uw administratie auditproof in te richten. Dat betekent dat wij uw administratie zo helpen inrichten dat zij voldoet aan de richtlijnen van de betreffende instantie. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u de ontvangen voordelen ook daadwerkelijk kunt behouden.

 

SAMENWERKEN VOOR EEN OPTIMAAL RENDEMENT

Onze ervaring leert dat binnen bedrijven en organisaties vaak een aantal mensen van verschillende afdelingen (Financiën, Personeels- en Salarisadministratie, PO&O/PZ, Opleidingen, Facilitaire ondersteuning) zich bezig houdt met subsidies, belastingen, premies, scholing en administratie. Een goede onderlinge communicatie tussen uw medewerkers op de diverse afdelingen is van belang om de kortingen, stimulerings- en subsidiegelden optimaal te kunnen traceren en vervolgens te benutten. Wij kunnen u adviseren over hoe u de verbindingen en werkprocessen in uw organisatie zo kunt inrichten dat u optimaal rendement haalt uit subsidies en andere financiële middelen.

 

BENIEUWD NAAR HOEVEEL UW ORGANISATIE KAN BESPAREN OP PERSONEELSKOSTEN?

Wij komen graag bij u langs om u persoonlijk en vrijblijvend te informeren over de mogelijkheden.